Наша команда

Громадська оранізація «СПЕКТР ХАРКІВ» (SPECTRUM KHARKIV) офіційно зареєстрована 08 травня 2020 р. (ЄДРПОУ: 43616030) за ініціативою харківських ЛГБТ-активістів.Головою Правління ГО «СПЕКТР ХАРКІВ» обрано Василя Малікова, членами Правління – Олену Драгомирецьку та Павла Шваба.

Мета діяльності: сприяння дотриманню в Україні прав людини і громадянина, які проголошені міжнародними угодами і закріплені в Конституції України, здійсненню та захисту прав і свобод, задоволенню суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших спільних інтересів ЛГБТ-людей; сприяння становленню рівності всіх людей незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності.

Місія ГО «СПЕКТР ХАРКІВ»: піклування про інтереси та потреби ЛГБТ-спільноти Харкова й області.

Цілі організації:

  • соціальна: налагодження соціальних зв’язків і підтримки всередині ЛГБТ-спільноти; розбудова відкритої і видимої взаємодії з міською громадою у вирішенні соціально-економічних, культурних, екологічних проблем Харкова. 

  • правозахист: підвищення правової обізнаності, готовності захищати власні права, просувати права людини у своєму соціальному оточенні.

  • культурна: реалізація соціально-культурних ініціатив спільноти.

Здоров'я спільноти: психологічна підтримка, популяризація здорового способу життя та профілактики соціально небезпечних захворювань